Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2020

11:08
7461 a8ea 500
Anna de Noailles

„Kiedy wreszcie rozwarły się drzwi, w progu ukazała się mała, porywcza bogini, jak Rilke zwykł ją później nazywać. W obcisłej, ściągniętej sznurowaniem sukni, spowijającej ją od stóp do samej głowy, comtesse wyglądała niczym egipska statuetka" – Marie von Thurn und Taxis, Wspomnienia o Rainerze Marii Rilkem
Reposted bySilentRuleikariinsanedreamerhormezaechoesfromonetoanother
10:12
Sponsored post
20:53
Reposted byLegendaryy Legendaryy
10:10
9559 7606
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaslomiak slomiak

May 30 2020

17:41
7696 290b 500
Carrying back Mona Lisa to the Louvre, January 1914
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viaverronique verronique
17:37
7846 9ae3 500
Willy Kriegel (1901-1966), Die Nacht (Night), 1943

May 24 2020

12:55
7615 3528
Henryk Berlewi (1894–1967), Biuro Reklama–Mechano
Reposted bymaardhundLuukkabluejanejazzieekalesormodalna
06:33
1021 8166
Reposted fromkarahippie karahippie vialaters laters

May 23 2020

06:11

May 16 2020

10:13

I wish I could say everything in one word. I hate all the things that can happen between the beginning of a sentence and the end.

— Leonard Cohen
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaverronique verronique

May 13 2020

11:00
9995 22d4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viagemmy gemmy

May 12 2020

11:16
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony
11:16
7497 4f06 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadzony dzony

May 01 2020

18:26

" – Często pan płacze? Kiedy ostatnio pan płakał?
– Bardzo często. Bardzo często. Byle co wzrusza mnie do łez. To łzy radości; płaczę ze szczęścia, że jestem świadkiem czegoś, płaczę ze szczęścia, że coś przeczytałem – bo również literatura doprowadza mnie do łez. Kiedy człowiek osiągnie jakąś pewność, jakąś prawdę, wszystko jedno, czy dzięki słowu, czy muzyce, zazwyczaj kończy się to tragicznie. (...) Nie ma w tym żadnej tajemnicy, łzy to nie żadna tajemnica. Nie trzeba ukrywać łez".

Bohumil Hrabal, László Szigeti "Drybling Hidegkutiego, czyli rozmowy z Hrabalem"

Reposted fromhrafn hrafn viajestemjeden jestemjeden
14:59
2539 f4f0 500
Tomasz Różycki
Reposted frommaybeyou maybeyou viaikropka ikropka
14:58
6031 dbd7 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialaparisienne laparisienne

April 30 2020

13:11
5400 243b 500
Reposted fromDeathClassic DeathClassic viapanimruk panimruk

April 26 2020

19:33
Hallelujah.
Reposted fromfelicka felicka viablueberries blueberries
19:28
19:27
4983 d06e 500

oldpaintings:

The Four Roses and Lady of the Roses, 1901 by František Dvořák (Czech, 1862–1927)

April 24 2020

18:57
0951 0366
Reposted fromcroiea croiea viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...