Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2019

17:57
Reposted fromshakeme shakeme viafotoplastikon fotoplastikon

August 19 2019

18:52
3356 c73d
Reposted fromkarahippie karahippie viaczesciczolem czesciczolem
18:51
9275 7912 500
Reposted fromstylte stylte viainsanedreamer insanedreamer

August 17 2019

11:25
Szliśmy ścieżkami, przechodziliśmy jakieś mostki, które miały poręcze z brzozowych żerdek, i to dobrze pamiętam. Wtedy to się stało. Patrzyłem na jej szczupłe obnażone ramiona, na wąskość jej rąk nad łokciem i nigdy dotychczas nie zaznane wzruszenie, czułość, zachwyt nie do nazwania, dławiły mnie w gardle. Nie miałem pojęcia, że to nazywa się miłość.
— Czesław Miłosz, Abecadło
Reposted byeagergirljestemjedenskynetpizzamhsaolewkaantamarielfreewaylone-wolfanorexianervosahavingdreamsszyderatruskawkowepoleenchanteedleannpanimrukkindziutkabolirzzkropkaheavencanwaitcharlotta15teskniceokrutnicehavingdreamsemotional-icebergrudelubiecoookiemonsteeerszyderalaparisiennenergopiehusmyszkaminnieinmybetterworldczesciczolemkotficapchamtensyfCaseinefenoloftaleinael-kaktuswelcometowonderlandkatastrofocotarskyhereyesjustminexsneakyxoxygeniumniezwyklakitsunesoba

August 09 2019

10:38

August 04 2019

19:43
1443 34b8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaarrives arrives

August 03 2019

22:44
Człowiek, którego spotykam, często uczy mnie mniej niż cisza, którą przerywa.
— Henry David Thoreau
Reposted byjustmineaikkolikecrazycrazycrazyohhhfuckittmaardhundjustminehormezarudosci
18:48
3456 771a
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

July 31 2019

20:58
1964 a0e6 500
Reposted fromrol rol viastuckedinsoul stuckedinsoul
11:06
1968 8482 500
Soho, London, 1955, by Willy Ronis
Reposted byQlkaosiakavintagephotographymehhhverroniqueBabsonholymolygreywolfallblackLonePoProstupoisonedivyikariLuukkacarmenlunafreskalegilimencjapuszkaveronica-oirmelinbrianmaybeattmansunsexdrugsPrezesRadyMinistrowlissiearnMartwa13Merrry98Flowialiuszhardqoremitjenawakencallasembracedepartermasterofpuppetspastelowisko

July 30 2019

09:48
3441 96fd 500

sixpenceee:

The following are pictures of rare sunset solar eclipses. They are when an eclipse and a sunset occur at the same time. 

this is so beautiful

Reposted fromrousmadder rousmadder viastuckedinsoul stuckedinsoul

July 26 2019

11:07

July 25 2019

15:37
15:19
You must live in the present, launch yourself on every wave, find your eternity in each moment. Fools stand on their island of opportunities and look toward another land. There is no other land; there is no other life but this.
— Henry David Thoreau
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate

July 24 2019

18:52
Reposted fromshakeme shakeme viacorvax corvax

July 21 2019

19:11
5135 e33c 500
Keaton Henson, To (Idiot Verse, 2015)
Reposted byHeinous84bigevilgrin00stuckedinsoulblackmoth7bodyinthegardenxempxyoungandstupideagergirlheadsbangbangavantasianJessSilentebriatskaechoesfromonetoanothernastypsychoticcybernetyczna-laleczkaaikkoantamarielniskowomaardhundMagnolia11szyderahormezasefischermhsamikimotokotfica

July 17 2019

14:14
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 15 2019

13:32
Reposted fromshakeme shakeme vianuwanda nuwanda
13:29
9148 3a8a

July 14 2019

07:53
9516 b6fc
Reposted fromkarwowsky karwowsky viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl