Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

16:52
16:52
2228 178b 500
08:55
Play fullscreen
me fighting him, fighting light, fighting dawn...
Reposted fromviciousvenus viciousvenus

July 18 2018

08:09
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viaikari ikari

July 17 2018

17:24
3124 361a
Rzymskie wakacje (1953)
Reposted byjustapersoncallitwhatyouwantcalvadosiblameyoulapis-lazulioxygeniumspirit-lakestrzepywarkoczpassingbirdvertheerlottibluebellgreymouseinsanedreamerverroniqueoverthinkingechoesfromonetoanother12czerwcacoeurinalikearollingstoneGaladrielakingavonschabertcyelcyellittlewhiteliesazathianatoolongzwariowalamwassupbruhelinelawiecejniezobaczyszlittlewhiteliesplusiekroyalityxxhelenburnsstrzepykaateesurprisemeflorentynajanka89wruchujednostajniepopierdolonymbeatravelernotatouristblubraStarxholesvictoriancudokuayamesniezynkatirowkahaftowanaksiezniczkainspirations
00:55
2651 7ce1
Reposted fromkattrina kattrina viazielonykot zielonykot
00:55
9612 9761 500

sharpeners:

Mary and Max (2009)

Reposted fromkattrina kattrina viazielonykot zielonykot
00:51
3905 0a60 500
00:41
1784 4ece 500
Reposted fromOFFka OFFka viaiblameyou iblameyou

July 13 2018

09:36
8331 021a 500
Reposted frommoai moai viaPicki91 Picki91
07:35
God, but life is loneliness, despite all the opiates, despite the shrill tinsel gaiety of “parties” with no purpose, despite the false grinning faces we all wear. And when at last you find someone to whom you feel you can pour out your soul, you stop in shock at the words you utter - they are so rusty, so ugly, so meaningless and feeble from being kept in the small cramped dark inside you so long. Yes, there is joy, fulfillment and companionship - but the loneliness of the soul in its appalling self-consciousness is horrible and overpowering.
— Sylvia Plath
Reposted fromartlover artlover

July 11 2018

20:19
5384 50c4 500
20:16
Reposted fromPoranny Poranny viaAJK AJK
15:38
2079 298c 500
n_ights"That's how you know you really trust someone, I think, when you don't have to talk all the time to make sure they still like you or prove that you have interesting stuff to say." Sara Zarr
Reposted fromPoranny Poranny viapuszka puszka
15:08
8877 d14b 500
i ta mgła, ta mgła...
Reposted fromheatriss heatriss viacorvax corvax
15:06
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viaister ister

July 08 2018

16:31
1127 ea2a

Lolita (1997) deleted scene

Reposted fromRecklessKid RecklessKid vianowaczi nowaczi

July 07 2018

12:49
9561 5e7d 500

drakontomalloi:

Léon Bonvin - Landscape with a Bare Tree and a Plowman. 1864

Reposted frominfinitenoise infinitenoise
12:42

sidesofsouls:

“Szkoda, że cię tu nie ma. Zagłębiam się w ciele, w którym zaszyfrowane są tajne wyroki śmierci lub dożywocia - co niewiele różni się jedno z drugim w grząskim gruncie rzeczy, a jednak ta lektura wciąga mnie, niedorzeczny kryminał krwi i grozy, powieść-rzeka, która swój mętny finał poznać mi pozwoli dopiero, gdy i tak nie będę w stanie unieść zamkniętych ciepłą dłonią zimnych powiek. Ale dosyć już o mnie. Mów, jak Ty się czujesz z moim bólem - jak boli ciebie twój człowiek.”

— Stanisław Barańczak (via majestatycznie)

Reposted frominfinitenoise infinitenoise

July 06 2018

21:57
This morning in Boxley Valley, Arkansas
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaHopeKaris HopeKaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl