Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2019

21:44
0746 40b2 500
Hanna Krall, Na wschód od Arbatu
Reposted bynicdostraceniamydiscoverytazniebieskimiuniquejustminenastypsychoticdygotyantoninaaEndlessRiverkompleksdziurylenifcamyszkaminniePatijjestnamdzisiajsmutnoinnocencjacotarsky
16:04
16:01
Reposted frombluuu bluuu

September 13 2019

19:52
8465 b065 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayanek yanek

September 12 2019

22:06

September 08 2019

10:36
6224 dbc1
Reposted fromsoftboi softboi viaantamariel antamariel

September 06 2019

21:35
Frank Sinatra and Elvis Presley Duet
Reposted fromtgs tgs viaikari ikari
10:53
0912 b901 500

disorienteddreams:

La collectionneuse (Eric Rohmer, 1967)

September 03 2019

16:52

September 01 2019

09:45
1777 9a9e 500
Reposted fromohnina ohnina viairmelin irmelin
09:43
1477 701a
Reposted fromcalifornia-love california-love viacorvax corvax

August 29 2019

12:01
8960 57bd 500
Reposted fromipo ipo viadzony dzony

August 28 2019

17:17
6689 a638

August 27 2019

14:24

August 26 2019

15:03
Reposted fromshakeme shakeme viapoisonedivy poisonedivy
15:01
3334 41ef
Reposted fromkarahippie karahippie viapoisonedivy poisonedivy

August 24 2019

08:01
(...) nie spieszyłem się do żeniaczki, bo po uszy byłem w książkach. To znaczy chciałem się ożenić, tylko że na okrągło coś czytałem (...) A dzisiaj w wolnym czasie... Już mnie opuściły dziwne wyobrażenia o szczęściu, dziewczyny już nie dla mnie, to co robić? Bez przerwy pić też się nie da, więc (...) cały czas siedzę w książkach.
— Bohumil Hrabal, spotkanie autorskie w restauracji Leśna (w: Stara rupieciarnia, tłum. A. Kaczorowski i J. Stachowski)
Reposted bymissljudpoisonedivynettle-carriermuviellinsanedreamerbagatelaupintheskyfoukrainakredekBrewOfLonging12czerwcaverdantforceohhhfuckittnoelle

August 23 2019

21:39
5552 d1ec
Reposted fromkarahippie karahippie vianiskowo niskowo
17:57
17:57
Reposted fromshakeme shakeme viaveronica-o veronica-o
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl