Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

22:02
2884 1293 500
Kraków
Reposted byszpaquscotarskypenginwyspianpanimrukmalinove

November 12 2019

18:53
18:52
3684 e9ea 500
Cold War, P. Pawlikowski (2018)
Reposted frommovieguy movieguy viapanimruk panimruk

November 09 2019

22:28
1431 5b39 500
Reposted fromdmnkam dmnkam
21:18

November 08 2019

23:16
0821 6c81 500
Reposted fromnyaako nyaako vialaters laters

November 07 2019

22:32
7175 22be
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamalice malice

November 06 2019

19:59
0509 b25b

November 04 2019

10:51
Hilma af Klint, Dziesięć największych, Nr 7 | 1907, fot. The Hilma af Klint Foundation
Reposted bypaintingspannakieskatastrofoJessSilentepuszkaj3rundownlikecrazycrazycrazy

November 03 2019

21:51
When I was a child, when I was an adolescent, books saved me from despair: that convinced me that culture was the highest of values.
— Simone de Beauvoir
Reposted fromverronique verronique

October 30 2019

19:43
2682 9ff5 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaaikko aikko

October 29 2019

12:00
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viamadinsane madinsane

October 26 2019

20:55
8543 8a1c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagabyax gabyax

October 24 2019

14:31
3494 6142

October 23 2019

09:19
8570 8b03 500
Reposted fromCsengee Csengee viadzony dzony

October 17 2019

18:58
4187 6d50 500
The Clash arriving at JFK Airport, photographed by Allen Tannenbaum in 1981
Reposted bydeepbluexbarszczowadarksideofthemoonMilkyJoeEndlessRiversrcemojerhubarbrrturquoisehormezaofbitchesandbutterfliesmikimotopikolokologrzejDagarhenmaardhundsaltwaterniezwyklawysublimowanasztuka
18:09
2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viakompleksdziury kompleksdziury
17:58
Tove Jansson, Paląca dziewczyna (Autoportret) , 1940, © Moomin Characters™
Reposted bynotyourstrawberrypanimrukrhubarbrriblameyouimaginaryonesliveswecouldbecloseglootech

October 16 2019

14:24
3392 03ab
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

October 10 2019

15:33
4992 bc17 500

sci-universe:

Galactic Moon eclipse captured by Babak Tafreshi. Take time to look at this image, and you’ll notice several large emission nebulae with vivid red color, details of the Milky Way and lots of stars.

Reposted fromkoscheiis koscheiis viaverronique verronique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl